Image

eduroam.creativehill.cz

Naše škola byla v roce 2018 připojena k celosvětové síti eduroam. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Řadí se tak po bok mnoha dalších převážně vzdělávacích a vědeckých institucí, které v oblasti svého pokrytí umožňují účastníkům bezplatné připojení.

Meze rozšíření sítě eduroam se však stále posouvají. V České republice tuto síť již kupříkladu naleznete také na vybraných vlakových nádražích.

Image

Jeden účet. Kdekoliv.

Základní myšlenkou služby je umožnit registrovaným účastníkům bezplatné použití této bezdrátové sítě (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.

  • + Jediný uživatelský účet platný kdekoliv
  • + Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace
  • + Stále rostoucí celosvětové rozšíření
  • + Vysoký důraz kladen na zabezpečení
  • + Služba je pro účastníky zdarma

Snahou je také docílit jednoduchosti užití. Připojení účastníka, který má svůj účet aktivován a uložen ve svém zařízení, by mělo proběhnout automaticky.

Podobně jako u připojení k sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Image

Pro uživatele

Vnitřní i bezprostředně přilehlé prostory školy jsou pokryty kvalitním signálem WiFi v pásmech 2,4GHz a 5GHz současně.

Identifikátorem bezdrátové sítě (SSID) je eduroam. Ověřování je prováděno protokolem 802.1x vůči serveru RADIUS.

Pro připojení k síti je nezbytné znát uživatelské jméno a heslo k účtu. Tyto údaje přiděluje správce sítě domovské instituce.

Návod pro nastavení zařízení pro připojení k síti naleznete na níže uvedeném odkazu. Dozvíte se tam také více o případných technických omezeních pro některá zařízení nebo operační systémy.

Po prvotním připojení a uložení přihlašovacích údajů - respektive přijetí bezpečnostního certifikátu - by následující připojení již měla probíhat plně automaticky.

Image